Tin tức cho học sinh

Học sinh

Học hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh sẽ giúp học sinh tiến triển trong công ăn việc làm, giúp đỡ con cái trong việc học hành, hoặc trở nên tích cực hơn khi sinh hoạt trong cộng đồng. Học sinh sẽ học với các thầy cô trong lớp học tại các địa điểm trong khu học chánh Richardson (RISD).

Để đăng ký học, học sinh phải:

  • Sống hoặc làm việc tại Richardson ISD.
  • Cam kết di học đều đặn.

Lớp đàm thoại tiếng Anh

Lớp đàm thoại tiếng Anh dành cho những người muốn thực tập kỹ năng nói và nghe (trình độ bắt đầu đến cao cấp).

6/6 – 25/7 (không có lớp 4/7)
Thứ tư, 10:15 sáng – 12:15 trưa
Thư viện công cộng Richardson (RPL) (bắt đầu: Studio RPL, trung cấp / cao cấp: Phòng đào tạo tầng hầm)

Không cần đăng ký. Học sinh mới có thể tham dự bất cứ lúc nào. Lớp chỉ dành cho người lớn – không có giữ trẻ em.

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai – Lớp “ESL cho người lớn”

Lớp “ESL cho người lớn” là lớp tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, theo khóa học mùa thu và mùa xuân, cho người lớn sống hoặc làm việc tại Richardson hoặc vùng Richardson ISD. Khu vực này bao gồm Richardson, Lake Highlands, một phần của North Dallas và một phần của Garland. Mười cấp lớp được dạy trong khoảng thời gian 15 tuần.

Mỗi lớp học kéo dài hai giờ và được tổ chức hai lần một tuần, ban ngày hay buổi tối, tại các địa điểm Richardson và Lake Highlands.

Học sinh mới sẽ thi để xếp lớp tương ứng với trình độ tiếng Anh của mình.
Phí đăng ký $25. Sách và lớp học miễn phí.

Đăng ký:
Thứ tư, 15/8
11:00 sáng – 1:00 chiều
Thư viện công cộng Richardson (900 Civic Center Dr. Richardson, TX 75080)

Thứ ba, 21/8
6:00 – 8:00 tối
Trường Trung Học Richardson (1250 W. Beltline Rd. Richardson, TX 75080)

Thứ tư, 22/8
12:30 – 2:30 chiều
Thư viện đường Audelia (10045 Audelia Rd. Dallas, TX 75238)

Thứ ba, 28/8
11:00 sáng – 1:00 chiều
Thư viện công cộng Richardson (900 Civic Center Dr. Richardson, TX 75080)

Thứ ba, 28/8
6:00 – 8:00 tối
Trường Trung Học Richardson (1250 W. Beltline Rd. Richardson, TX 75080)

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai – Lớp học “ESL cho phụ huynh”

“ESL cho phụ huynh” là một chương trình được tham gia bởi một số trường của Richardson ISD. Các lớp đàm thoại tiếng Anh được tổ chức ngay tại trường, dạy cho phụ huynh mỗi tuần một lần tại trường vùng lân cận.

Các lớp nầy bắt đầu vào tháng Chín tại một số trường. Thông tin về chi tiết các ngày học sẽ được gửi về nhà cùng với học sinh vào tháng Tám.

Để biết thêm thông tin về bất kỳ lớp học nào của chúng tôi, xin vui lòng gọi 972-644-5119 x.4 hoặc viết thư đến students@ralc.org.