Thông tin sinh viên

Học sinh
Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL)

Bằng việc nâng cao khả năng tiếng Anh, học viên có thể thăng tiến trong công việc, giúp đỡ con cái trong việc học hoặc có thể trở thành các thành viên trong cộng đồng nói tiếng Anh. Học viên sẽ học với các giáo viên trong lớp học tại các địa điểm khác nhau trong khu vực Richardson/RISD.

Để đăng ký trở thành học viên, bạn phải:

  • Sống hoặc làm việc tại Richardson hoặc các khu vực Trường học độc lập Richardson (RISD).
  • Cam kết tham dự lớp học đều đặn.

LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Lớp tiếng Anh giao tiếp dành cho những người muốn thực hành kỹ năng nói và nghe (đối tượng là những người mới bắt đầu đến mức khá).

Thời gian học: Tháng 2 đến tháng 5 năm 2018

Lịch học:

Thứ Tư hàng tuần từ 12 giờ 30 phút (trưa) đến 2 giờ 30 phút (chiều)
Thứ Tư hàng tuần từ 10 giờ 30 phút (sáng) đến 12 giờ 30 phút (trưa)

Địa điểm: Phòng Đào tạo đặt tại Tầng hầm Thư viện công cộng Richardson.

Học viên có thể tham dự 1 hoặc 2 buổi trong tuần. Không yêu cầu đăng ký trước. Luôn chào đón học viên mới trong suốt học kì. Lớp chỉ dành cho người lớn, và  không cung cấp việc chăm sóc trẻ.

ENGLISH NHƯ LÀ MỘT NGÔN NGỮ THỨ HAI – LỚP “ESL CHO NGƯỜI LỚN”

“ESL cho người lớn” là lớp học tiếng Anh dành cho người lớn sống hoặc làm việc tại Richardson hoặc khu vực địa lý Richardson ISD, kéo dài trong vòng 1 học kỳ và được tổ chức vào mùa Thu hoặc mùa Xuân. Các lớp được tổ chức theo 10 cấp độ, kéo dài trong khoảng thời gian 15 tuần.

Các lớp học được tổ chức hai lần một tuần vào buổi ngày hoặc vào buổi tối tại Richardson hoặc Lake Highlands, mỗi buổi học kéo dài 2 giờ đồng hồ.

Các học viên mới sẽ tham gia một bài thi đầu vào để xếp lớp theo trình độ tiếng Anh hiện thời.

Phí cho việc đăng kí là $25. Sách và lớp học được miễn phí.

Đăng ký Lớp học mùa xuân năm 2018:

Thứ năm, ngày 18 tháng một
Từ 6 giờ 00 phút (chiều) đến 8 giờ 00 phút (tối)
Địa điểm: Trường Trung học Richardson (1250 Beltline Rd.  Richardson 75080)

Thứ hai, ngày 22 tháng một
Từ 11 giờ 00 (sáng) đến 1 giờ 00 (chiều)
Địa điểm: Thư viện Công cộng Richardson (900 Civic Center Dr.  Richardson 75080)

Thứ tư, ngày 24 tháng một
Từ 12 giờ 30 phút (trưa) đến 2 giờ 30 phút (chiều)
Địa điểm: Audelia Road Library (10045 Audelia Rd.  Dallas 75238)

Thứ ba, ngày 30 tháng một
Từ 6 giờ 00 phút (chiều) đến 8 giờ 00 phút (tối)
Địa điểm: Trường Trung học Richardson (1250 Beltline Rd.  Richardson 75080)

Thứ năm, ngày 1 tháng hai
Từ 6 giờ 00 phút (chiều) đến 8 giờ 00 phút (tối)
Địa điểm: Trường Trung học Richardson (1250 Beltline Rd.  Richardson 75080)

ENGLISH NHƯ LÀ MỘT NGÔN NGỮ THỨ HAI – LỚP “ESL CHO PHỤ HUYNH”

“ESL dành cho phụ huynh” là một chương trình được cung cấp cho các phụ huynh thông qua việc tham gia các hoạt động tại các trường học khu vực ISD Richardson. Các lớp ESL này sẽ được tiến hành tại hai lần một tuần ở trường gần nhà.

Đăng ký được tiến hành vào giữa tháng Chín và giữa tháng Một tại các trường tham gia chương trình. Thông tin về ngày đăng ký cụ thể sẽ được các trường gửi về nhà.

Để biết thêm thông tin về các lớp học của chúng tôi, hãy gọi 972-644-5119 hoặc gửi email đến programs@ralc.org.