Tin tức cho học sinh

Học sinh

Học hoặc nâng cao trình độ tiếng Anh sẽ giúp học sinh tiến triển trong công ăn việc làm, giúp đỡ con cái trong việc học hành, hoặc trở nên tích cực hơn khi sinh hoạt trong cộng đồng. Học sinh sẽ học với các thầy cô trong lớp học tại các địa điểm trong khu học chánh Richardson (RISD).

Để đăng ký học, học sinh phải:

  • Sống hoặc làm việc tại Richardson ISD.
  • Cam kết di học đều đặn.

Lớp đàm thoại tiếng Anh

Lớp đàm thoại tiếng Anh dành cho những người muốn thực tập kỹ năng nói và nghe (trình độ bắt đầu đến cao cấp).

Hiện tại chúng tôi có mở lớp Đàm Thoại tiếng Anh ở tại Richardson Public Library (5 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, 12:30 đến 2:30 chiều): Không cần đăng ký trước, các lớp học này là MIỄN PHÍ.

Thời gian cho lớp hội thoại là:
Thứ Tư hàng tuần, từ 12:30 tối đến 2:30 chiều (người mới bắt đầu đến học sinh tiên tiến), từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7.

Không cần đăng ký. Học sinh mới có thể tham dự bất cứ lúc nào. Lớp chỉ dành cho người lớn – không có giữ trẻ em.

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai – Lớp “ESL cho người lớn”

Lớp “ESL cho người lớn” là lớp tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai, theo khóa học mùa thu và mùa xuân, cho người lớn sống hoặc làm việc tại Richardson hoặc vùng Richardson ISD. Khu vực này bao gồm Richardson, Lake Highlands, một phần của North Dallas và một phần của Garland. Mười cấp lớp được dạy trong khoảng thời gian 15 tuần.

Mỗi lớp học kéo dài hai giờ và được tổ chức hai lần một tuần, ban ngày hay buổi tối, tại các địa điểm Richardson và Lake Highlands.

Học sinh mới sẽ thi để xếp lớp tương ứng với trình độ tiếng Anh của mình.
Phí đăng ký $25. Sách và lớp học miễn phí.

Cách thức Đăng ký cho lớp học tiếng Anh:

Richardson Public Library (900 Civic Center Dr. Richardson 75080):
Thứ hai ngày 19 tháng 8, 11:00 sáng đến 1:00 chiều.
Thứ ba ngày 27 tháng 8, 11:00 sáng đến 1:00 chiều.

Richardson High School (1250 W. Beltline Rd. Richardson 75080):
Thứ năm ngày 15 tháng 8, 6:00 chiều đến 8:00 tối.
Thứ ba ngày 27 tháng 8, 6:00 chiều đến 8:00 tối.

Audelia Road Library (10045 Audelia Rd. Dallas 75238):
Thứ tư ngày 21 tháng 8, 12:30 chiều đến 2:30 chiều.
Thứ tư ngày 28 tháng 8, 10:15 sáng đến 12:15 chiều.

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai – Lớp học “ESL cho phụ huynh”

“ESL cho phụ huynh” là một chương trình được tham gia bởi một số trường của Richardson ISD. Các lớp đàm thoại tiếng Anh được tổ chức ngay tại trường, dạy cho phụ huynh mỗi tuần một lần tại trường vùng lân cận.

Các lớp nầy bắt đầu vào tháng Chín tại một số trường. Thông tin về chi tiết các ngày học sẽ được gửi về nhà cùng với học sinh vào tháng Tám.

Để biết thêm thông tin về bất kỳ lớp học nào của chúng tôi, xin vui lòng gọi 972-644-5119 x.4 hoặc viết thư đến students@ralc.org.